Hôm trước có một bạn inbox hỏi mình về chuyện xăm hình, bạn ấy hỏi mình rằng có phải khi có chuyện gì thì mình mới xăm không hay chỉ…
Xem tiếp